O firmie Simple Different

O firmie Simple Different

Menu

Firma Simple Different

Aby poznać wartości wyznawane przez SimDif

Proszę sprawdzić następujące strony:

Historia SimDif

Ponad 10 lat temu powstały pierwsze uproszczone kreatory stron internetowych, które miały pomóc ludziom w tworzeniu stron internetowych bez konieczności kodowania czy wiedzy technicznej.

Pozorne uproszczenie i dobre intencje firm stojących za tymi narzędziami nie przyniosły oczekiwanych rezultatów: zdecydowana większość uruchomionych witryn pozostała niekompletna. Wśród tych nielicznych, które zostały opublikowane, większość nie była przejrzyście zorganizowana dla swoich czytelników i miała problemy z byciem widocznym w Google.

Uproszczone kreatory stron internetowych nie pomogły w magiczny sposób ludziom w tworzeniu dobrych stron internetowych, podobnie jak edytory tekstu nie uczyniły ludzi automatycznie dobrymi pisarzami.

W rezultacie, próbując uzyskać zwrot z inwestycji finansowych, wiele z tych serwisów zostało przebudowanych z myślą przede wszystkim o sprzedaży.

Zamiast nadać priorytet potrzebie tworzenia dobrze zoptymalizowanych stron przez użytkowników, większość twórców witryn internetowych stała się ekspertami w sprzedaży nazw domen i mniej lub bardziej przydatnych funkcji. Łatwiej jest sugerować, że zalety witryny wynikają z płatnego dodatku, niż skłaniać użytkowników do skupienia się na uporządkowaniu ich treści.

Simple Different nigdy nie zrezygnował ze swojego celu, jakim jest edukowanie i wzmacnianie pozycji ludzi. W 2010 roku pierwsza wersja Simple Different została udostępniona publicznie, a w 2012 roku SimDif stał się pierwszą aplikacją do tworzenia stron internetowych dostępną na iOS i Androida. Główna aktualizacja, SimDif 2, została wydana w kwietniu 2019 roku.

Powołaniem SimDif było pomaganie użytkownikom w uporządkowaniu zawartości ich witryn w sposób przynoszący korzyści ich odbiorcom i zwiększający ich szanse na bycie widocznym w wyszukiwarkach.

Misja ta jest realizowana do dziś.